Nuôi Tôm

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt 19

Lượt Xem: 8.038 Like: 27

Tôm dèo 900.000 post giống Xuân Bảy bố mẹ SIS, 24 ngày, bể 500m3. Đang phát triển tốt.

Trở lên đầu trang